Rättskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring

I dagens försäkringstäta samhälle omfattas medborgaren ofta av rättsskydd i sina försäkringar. Rättsskydd innebär att Du som försäkringstagare har ett visst skydd mot höga arvodeskostnader vid anlitande av juridiskt ombud.

Kontakta oss på GotaJuristerna så kan vi utreda om just Du omfattas av rättsskydd i Din försäkring.

Kontakta Oss