Gotajuristerna
Med dig i centrum!

Vår ambition är att finnas för våra klienter på ett nära och lättförståeligt plan. Med inriktning på civilrättslig tvistelösning spänner vår kompetens över ett brett område med fokus på familjerätt, utlänningsrätt, ersättningsrätt och försäkringsrätt. §

Vi har också kompetens inom straff- och straffprocessrätten och åtar oss uppdrag som försvarare och målsägandebiträde i brottmål.
Mer Om Oss

Varför Gotajuristerna?

Alltid här för DIG!

Eftersom GotaJuristerna är en mindre juristbyrå kan vi erbjuda den nära kontakt många av våra kollegor inte kan.


Bred Kompetens

Med inriktning på civilrättslig tvistelösning spänner vår kompetens över ett brett område.


Brottmål

Vi har också kompetens inom straff- och straffprocessrätten och åtar oss uppdrag som försvarare och målsägandebiträde i brottmål.


Försäkringsskador

Vi handlägger även olika försäkringsskador, som personskador, fel i fastighet, listan kan göras hur lång som helst.

Vår Blogg.

På hemsidans bloggavdelning kommer Ni Klienter och andra intresserade kunna läsa om Era juristers vardag i domstolar, med ärenden och dylikt. Intressanta rättsfrågor och andra aktuella ämnen inom juridikens, ibland snåriga, värld. Självklart upprätthålls den stränga sekretess vi som jurister omgärdar oss med när det gäller Era ärenden även här. Eventuella ärenden och frågor kommer därför under inga omständigheter att innefatta uppgifter som på något sätt kan kopplas till något av våra pågående case.

Alla Inlägg

Klienter

Mäklarhuset
VMC Group
Angereds Parkering
Bulldog Media
Miami Advertising
Digipapp
Mininöjet
Svensk Brandkonsult
Vasastadens Bygg och Bemanning AB
4-Gott
Angelwax Göteborg
Betongsågning Väst AB