Arbetstillstånd för utländsk arbetstagare i Sverige, hur fungerar det?

Arbetstillstånd för utländsk arbetstagare i Sverige, hur fungerar det?

I Fråga Juristen by jim_adminKommentera

Vår expert på utlänningsrätt svarar på några vanliga frågor om arbetstillstånd:

Det är inte ovanligt att en utländsk arbetstagare hamnar i trångmål på grund av att arbetsgivaren inte tecknat rätt försäkringar för sina arbetstagare. Arbetstagaren riskerar då utvisning. Nedan finner ni svar på några vanliga frågor som berör problematiken.

1 Om en arbetsgivare inte försett sin utländska arbetstagare med rätt försäkringar; går det då att rätta till felet i efterhand genom att omgående teckna sådan försäkring?

– Nej, vanligtvis kan man inte rätta felet i efterhand.

2 Blir det någon konsekvens för arbetsgivaren om denne inte tecknat rätt försäkringar?

– Ja, det kan försvåra att framtida arbetstillstånd beviljas för samma arbetsgivare.

3 Om Migrationsverket beslutar att utvisa en arbetstagare på grund av att rätt försäkringar inte har tecknats; har arbetstagaren rätt till offentligt biträde?

– Nej, vanligtvis har man inte rätt till offentligt biträde för arbetstillståndsärenden.

4 Om arbetstagaren vill avsluta sin anställning och leta efter ett nytt jobb på grund av att arbetsgivaren inte uppfyllt anställningsvillkoren; behöver han göra så innan Migrationsverket fattar beslut om utvisning, eller innan det beslutet vinner laga kraft?

– Om anställningen upphör efter det att Migrationsverket påbörjat en efterkontroll har arbetstagaren en omställningsperiod på 4 månader. Om anställningen inte upphör kan tillståndet återkallas direkt. Migrationsverkets beslut behöver inte vinna laga kraft för att utvisningsbeslutet ska vara gällande.

Kommentar: Lagstiftaren har beslutat att den arbetstagare som riskerar utvisning på grund av att arbetsgivaren inte tecknat rätt försäkringar (eller betalat ut rätt lön) kan självmant avsluta sin anställning. Denne har då 4 månader på sig från det att anställningen upphörde att hitta en ny anställning; en så kallad ”omställningsperiod”. Om den nya anställningen inte omfattas av det beviljade arbetstillståndet måste ett nytt arbetstillstånd sökas. Denna ansökan kan göras inifrån Sverige.

Välkomna med era frågor till oss på GotaJuristerna! Naturligtvis bistår även våra jurister Dig som klient med ansökan om arbetstillstånd, asyl, uppehållstillstånd eller andra migrationsrelaterade juridiska frågor.

/Felix Hendar
031-3810666
Kontakt@gotajuristerna.se

Lämna en Kommentar